Objavljeno

Kaj je pravica biti pozabljen

Z evropsko uredbo, ki stopi v veljavo maja, je pravica biti pozabljen zelo pomembna.

Koncept, biti pozabljen, je leta 2014 dalo Luksemburško sodišča za evropsko pravosodje.

Nova evropska uredba, ki se bo neposredno začela uporabljati maja 2018 (dotlej bo v Sloveniji veljal zdajšnji zakon o varstvu osebnih podatkov), ima tri glavne cilje: posodobiti, poenostaviti in poenotiti pravila v EU, okrepiti in nadgraditi pravice posameznikov ter zagotoviti učinkovito izvajanje pravil. Predpisi so nastajali tri leta, najteže pa je bilo najti pravo ravnotežje med zaščito zasebnosti in konkurenčnostjo podjetij. Slovenija je poudarjala zlasti prvo. (vir: Delo.si)

Kaj je pravica biti pozabljen?

Pravica do pozabljanja je ideja, da morajo imeti državljani možnost, da razvijejo svoje življenje na avtonomen način, ne da bi se trajno ali periodično stigmatizirali kot posledica določenega dejanja, izvedenega v preteklosti.

Glede interneta to pomeni, da imajo državljani določene pravice glede svojih osebnih podatkov, vključno z izbrisom.

Na žalost je uporaba tega koncepta neurejena in obkrožena s polemiko.

Nasprotniki pravice do pozabe opozarjajo, da bodo imeli negativen vpliv na svobodo izražanja in bi imeli negativen neto vpliv na internet kot posledico cenzure in sposobnosti ljudi, da bi do neke mere spremenili zgodovino.

Zagovorniki koncepta pa izpostavljajo potrebo po pravici do pozabljanja glede na stvari, kot so maščevalna pornografija ali primeri malih zločinov iz mladosti – stvari, ki lahko za vedno neupravičeno vplivajo na ugled.

Kako uveljavljati pravico do izbrisa

Če želite uveljaviti svojo pravico do pozabe v EU, morate obrazec izpolniti prek spletne strani iskalnika, s katerega želite izbris.

Google, ki ima na leto največ takih zahtev, zahteva, da določite državo svojega prebivališča, osebne podatke, seznam URL-jev, ki jih želite odstraniti, skupaj s kratkim opisom vsakega od njih in prilogo pravne identifikacije.

Izraz “izbris” pa je zavajajoč. Google (in drugi) dejansko ne izbrišejo ničesar, temveč je vsebina de-indeksirana, tako da se ne bo več prikazovala v rezultatih iskanj. Vsebina še vedno obstaja, zdaj jo je le težje najti.

Povzetek

Z evropsko uredbo bomo pridobili nadzor nad našimi osebnimi podatki. Pravica do popravka, pozabe, izbrisa, ugovora, prenosa podatkov nam daje možnost, da zahtevamo na primer “izbris” podatkov iz časa naše mladosti.

Zakonodaja nalaga upravljavcu podatkov, da potrošnika na njegovo zahtevo obvesti o tem, kaj se dogaja z njegovimi podatki, kako in čemu se obdelujejo. Olajšala bo tudi prenos datoteke k drugemu, želenemu upravljavcu. Večji upravljavci podatkov bodo morali zagotavljati in izvajati ustrezne varnostne ukrepe ter sproti obveščati o kršitvah varstva osebnih podatkov. Podjetja, ki zajemajo veliko obdelavo posebnih vrst podatkov, bodo morala med drugim imenovati uradno odgovorno osebo za varstvo osebnih podatkov. Namesto obveznega prijavljanja zbirk osebnih podatkov bodo morala podjetja sprejeti kataloge, o morebitnih kršitvah pa poročati nadzornemu organu, to je informacijskemu pooblaščencu. (vir: Delo.si)